Què és la República dels Llibres?

La República dels Llibres és una plataforma editorial no lucrativa creada i autogestionada per escriptors i artistes com a alternativa a les servituds actuals del sector. Us proposem un model editorial independent i sostenible que garanteixi als creadors una oportunitat real de publicar, ser promocionats i accedir al circuit comercial. Volem fer realitat el vell ideal de la República dels Llibres, una pàtria per als escriptors i els lletraferits, una comunitat literària d’autors i lectors en què sigui directament el públic qui decideixi allò que es viable publicar, i en què tots els creadors i professionals que hi intervinguin siguin remunerats dignament. Socialitzar el finançament per alliberar l'autor.